Armoteks
par mums
objekti
moduļmājas
kontakti

Būvfirma „Armoteks” dibināta 1998.gadā apvienojoties vadošajiem speciālistiem no divām citām būvfirmām.

Apvienošanās mērķis – panākt stabilu izpildīto būvniecības darbu pieaugumu, paplašināt piedāvājamo darbu klāstu, nostiprināt ražošanas bāzi un palīgražošanu, nodrošināt stabilitātes un drošas nākotnes perspektīvas gan biroja darbiniekiem, gan objektos strādājošiem.

Kopš dibināšanas dienas neesam atteikušies un šķirojuši piedāvātos darbus „labajos”, „sliktajos”, „mazajos” un „lielajos”. Esam pacietīgi un centīgi strādājuši panākot apgrozījuma pieaugumu no Ls 134 000 1998.gadā līdz Ls 4200000,00 2007.gadā.

Esam radījuši nelielu, stabilu un saliedētu kolektīvu, ieguvuši drošā un respektējama klienta reputāciju mūsu finansējošā bankā. Iespējams, ka atradīsies celtniecības nozares speciālisti, kas par vienīgo pareizo virzienu uzskatīs šauru specializāciju veicamo darbu jomā, tomēr mēs savā darbībā līdz šim esam orientējušies uz universālu piedāvājumu mūsu izpildāmo darbu klāstā var atrast gan privātmāju būvniecību, gan restaurācijas un rekonstrukcijas darbus, gan arī lielu viesnīcu un daudzdzīvokļu ēku celtniecību.

Šie mūsu atjaunotās mājas lapas ievadvārdi tiek rakstīti celtniecības krīzes laikā, kad ļoti daudzas lietas un priekšraksti par būvniecību jau mainījušās un acīmredzot mainīsies vēl, tāpēc ar lielu pārliecību varam apgalvot, ka šajos laikos savu darbību spēs saglabāt tikai tās būvkompānijas, kuru mērķis būs visvienkāršākie - godprātīga attieksme pret uzticēto darbu, uzkrāto zināšanu un pieredzes veiksmīga izmantošana, godīga attieksme pret pasūtītāju un strādājošiem, garantiju nodrošinājums.

SIA „Armoteks” valdes loceklis Uģis Sproģis